FÉDÉRATION INTERNATIONALE

D´ÉDUCATION PHYSIQUE

Fondée en 1923

FIEP

EUROPE
Slovakia

National Delegates:

Dana MASARYKOVÁ
Faculty of Education
Trnava University
Priemyslená 4, Trnava, Slovakia
E-mail: dana.masarykova@statpedu.sk

Ľubor TOMÁNEK
Faculty of Physical Education and Sport
Comenius University in Bratislava
L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, Slovakia
E-mail: tomanek@fsport.uniba.sk

Gabriela LUPTÁKOVÁ
Gymnasium Novohradská
Bratislava, Slovakia
E-mail: lupgab10@gmail.com

Assistant National Delegates:

Elena BENDÍKOVÁ
Departement of Physical Education and Sport
Faculty of Arts
Matej Bell University
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica, Slovakia
e-mail: elena.bendikova@umb.sk

Ingrid RUŽBARSKÁ
Faculty of Education
University of Prešov
Ul.17. Novembra 15
08001 Prešov, Slovakia
e-mail: ingrid.ruzbarska@unipo.sk